Vigrednica

Vigrednica, oblikovanje logotipa in CGP