LevelOne oglasi (2008)

LevelOne oglasi (2008), grafično oblikovanje in priprava na tisk