Digitalija letak (2010)

Digitalija letak (2010), grafično oblikovanje in priprava na tisk