Avtotehna Oprema letak (2006)

Avtotehna Oprema letak (2006), grafično oblikovanje in priprava na tisk